Kulturprisen i Gloppen

Gloppen kommune har sidan 1991 delt ut ein kulturpris til folk som høyrer heime i kommunen. Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar eller grupper av personar, lag og organisasjonar med tilknytning til Gloppen kommune.

Kulturprisens hovudformål er å løfte fram eit rikt kulturliv i Gloppen gjennom å takke for varig, ueigennyttig innsats for kulturlivet i kommunen og heidre talentfulle utøvarar med tilknytning til Gloppen. Prisen skal dessutan vere til inspirasjon og motivasjon for vidare innsats eller virke for både prisvinnaren og andre. 
Sjå retningslinjer for Kulturprisen her. 

Prisen har to målgrupper

  • Eldsjeler som har lagt ned ein varig ueigennyttig innsats for kulturlivet i Gloppen
  • Utøvarar med eit dokumentert talent og tilknytting til kommunen

Kultur inkulderer alle typar kunstutrykk, samt litteratur, kulturvern og idrett.

Forslag til kandidatar

Alle som ønskjer står fritt til å nominere kandidatar, men ein kan ikkje nominere seg sjølv. Forslaga skal gjerast skriftleg, og innehalde ei grunngjeving. 

Nominer din kandidat her

Det er Samfunnsutvalet som avgjer kven som får prisen. Utdelinga skjer vanlegvis på siste kommunestyremøtet før jul. 

Vi har også eigen kulturpris for ungdom i Gloppen 

Desse har tidlegare fått Gloppen kommune sin kulturpris

ÅrTildelt
2023Steinar Engelbrektson
2022Eli Liv Aa og Ester Løvland
2021Gloppen Sogelag
2020Svein Hjellbakk
2019Ola Nyhagen
2018Atle Nygård
2017Hanne Bergljot Oftedal
2016Remi Tystad
2015Arne Søholt
2014Dag Fosstvedt
2013Ingemar Sårheim
2012Gloppen Janitsjar
2011John Oddvar Kandal og Elin Grytting
2010Sverre Folkestad
2009Dagfinn Nyhammer
2008Sigrid Terese Moldestad
2007Odd-Bjørn Hjelmeset
2006Hilde-Gunn og Ola Tormod Ommedal
2005Kari og Nils Jordanger
2004Svein Petter Tveit
2003Per Sandal og Gunnar M. Tystad
2002Kristen Moen
2001Anders Rinde
2000Kjell Råd
1999Ragna Halvorsen og Oddlaug Vereide
1998Irene og Dag Moen
1997Kristen Arnestad
1996Ove Eide
1995Petter Eide
1994Eivind Indrebø
1993Einar Rygg og Ragnar Rygg
1992Gloppen Jentekor og Ellen Johanne Mjelva
1991Synneva Løken