Viktige telefonnummer

Oversikt over vakttelefonar, akutttelefonar og andre viktige telefonnummer

Akutt hjelp/naudnummer

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse/akutt: 113

Legehjelp

Legevakt: 116 117 eller 57 86 57 00 (utanom opningstid)

Legesenteret: 57 88 44 40 (dagtid)

Barn og unge

Akuttberedskap, Gloppen barnevern: 459 76 206

Barnevern: 97 77 73 89 (dagtid)

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Heimetenestene

Overgrep/valdtekt

Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane:  57 72 37 48

Teknisk vakttelefon - brann, vatn, veg og avløp

91 38 52 22

Beredskap

Beredskapsleiing i Gloppen kommune

Psykososialt kriseteam i Gloppen kommune

Veterinærvakt

97 51 68 25

Fallvilt

Varsle om påkøyrsle: 02800 (politi)

Ettersøk vakttelefon: 99 71 45 22

Psykisk helse

Psykisk helseteneste er ikkje ei akuttteneste, og er heller ikkje bemanna på kveld og helg. Dersom det er behov for akutthelsehjelp er det legevakt som er rette instans.

Telefonnummer til nasjonale hjelpetelefonar