Viktige telefonnummer

Oversikt over vakttelefonar, akutttelefonar og andre viktige telefonnummer

Akutt hjelp/naudnummer

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse/akutt: 113

Legehjelp

Legevakt: 116 117 eller 57 86 57 00 (utanom opningstid)

Legesenteret: 57 88 44 40 (dagtid)

Barn og unge

Akuttberedskap, Gloppen barnevern: 459 76 206

Barnevern: 97 77 73 89 (dagtid)

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Heimetenestene

Teknisk vakttelefon - brann, vatn, veg og avløp

91 38 52 22

Beredskap

Beredskapsleiing i Gloppen kommune

Psykososialt kriseteam i Gloppen kommune

Veterinærvakt

97 51 68 25

Fallvilt

Varsle om påkøyrsle: 02800 (politi)

Ettersøk vakttelefon: 99 71 45 22