Gloppen kommune si beredskapsleiing

Kommunen si kriseleiing er sett saman av varaordføraren, kommunedirektøren si leiargruppe, brann- og beredskapssjefen, tenesteleiar kommunalteknikk, kommuneoverlegen og leiaren for servicetorget.

Kommunedirektøren er operativ leiar.

Gloppen kommune si beredskapsleiing
Namn Tittel Telefon
Anders Skipenes Kommunedirektør 48 16 71 12
Jan Ove Rygg Varaordførar 90 27 73 77
Geir Liavåg Strand Organisasjonssjef 95 19 17 53
Gunhild Gimmestad Kommunalsjef helse og velferd 91 64 06 96
Per Arne Strand Kommunalsjef oppvekst 95 77 88 75
Torbjørn Brandsæter Kommunalsjef samfunn og berekraft 45 22 61 86
Kjell Aske Brann- og beredskapssjef 41 58 76 54
Kjell Petter Solhaug Tenesteleiar kommunalteknikk 99 51 72 95
Benny Østerbye Hansen Kommuneoverlege
Siv Kvalsvik Haugen Leiar for servicetorget 95 97 21 46

Beredskapsråd

Kommunen sitt beredskapsråd møtest ein gong i året og blir leia av ordføraren og er sett saman av 

  • kommunen si beredskapsleiing 
  • politiet 
  • sivilforsvaret 
  • frivillige lag og organisasjonar.