Viktig melding

Aktuelt

 • 18.02.2019

  Tre vil bli økonomisjef i Gloppen

  Det har meldt seg tre søkjarar i den ledige stillinga som økonomisjef i Gloppen. Ein av søkjarane har bede om at namnet ikkje blir gjort kjent enno...
 • 18.02.2019

  Møtebok frå kontrollutvalet 15. februar

  Møteboka frå kontrollutvalet sitt møte den 15. februar i år er no lagt ut.Sjå møteboka!
 • 18.02.2019

  5,1 mill. i minus på 2018-rekneskapen

  Dei førebelse rekneskapstala for 2018 viser eit underskot på 5.106.520,74.Det er sjølvsagt fleire årsaker til underskotet, men dei to viktigaste er...
 • 15.02.2019

  5A fekk besøk av ordføraren!

  Onsdag var ordføraren i viktig ærend til Sandane skule - Han skulle nemlig innom klasse 5A og gratulere dei med fyrsteplassen i Sogn og Fjordane i...
 • 13.02.2019

  Ny politivedtekt for Gloppen

  Formannskapet vedtok på møte 12.02.2019 å sende forslag til Politivedtekt for Gloppen på høyring. Frist for komme med merknadar er 15. mars 2019