Aktuelt

 • 24.06.2019

  Utlysing av Brita og Hans Thorbergsens legat

  I statuttane til legatet går det fram at dette er midlar som skal gje økonomisk hjelp til funksjonshemma barn og ungdom frå gardane Egge, Gåsemyr...
 • 21.06.2019

  Informasjon om motorsagkurset 24. - 25. juni

  Teoridel vert måndag 24. juni frå kl. 18:00 - 22:00 i Produsentlaget sitt lokale på Kattahamrane. På grunn av god påmelding vert den praktiske...
 • 21.06.2019

  10 bod mot mobbing

  Opplæringslova set krav om nulltoleranse for mobbing. Dette skal barn og unge oppleve gjeld i Gloppen. Vi skal snakke fint til kvarandre og omtale...
 • 20.06.2019

  Rådmanen si årsmelding for 2018

  På kommunestyremøtet den 19. juni i år var rådmannen si årsmelding for 2018 ei av sakene.Årsmeldinga er ei oppsummering av det som skjedde i...
 • 20.06.2019

  Møtebok frå kommunestyret 19. juni

  Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte den 19. juni i år er no lagt ut.Sjå møteboka! (PDF, 943 kB)