Viktig melding

Aktuelt

 • 23.02.2017

  Møte i kommunestyret 6. mars

  Kommunestyret har møte på Nordfjord folkehøgskule måndag 6. mars i år kl 09:00. På møtet vil prisen til "Årets gloppar" for 2016 bli delt ut...
 • 23.02.2017

  Høyring - utbygging av breiband i Gloppen kommune 2017

  Gloppen kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vurderer å levere ein søknad for å byggje ut alle...
 • 21.02.2017

  3,2 mill. i pluss i 2016

  Det førebelse rekneskapsresultatet til Gloppen kommune for 2016 viser eit overskot på vel 3,2 millionar. Dette er om lag det same som i 2015. Det...
 • 21.02.2017

  Opptak til barnehagane 2017/2018

  Vi minner om søknadsfristen for hovudopptaket for barnehagane er 1. mars 2017. Nytt barnehageår tek til 15. august 2017. Gloppen kommune har eit...
 • 20.02.2017

  Møte i formannskapet 27. februar

  Formannskapet har møte i 'heradshuset' på Søreide måndag 27. februar i år kl 09:00. Sjå saklista til møtet! (PDF, 552 kB) Saka om endringar i...
Login for redigering