Viktig melding

Aktuelt

 • 16.01.2018

  Eigedomsskatt for bustader og fritidsbustader 2018

  Viktig informasjon til alle som vert fakturert for eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader:Vanlegvis vert eigedomsskatt fakturert saman med...
 • 16.01.2018

  Tilskot til tiltak i beiteområde 2018

  Fristen for å søkje om midlar til tiltak i beiteområde er 1. februar 2018. Dei siste åra har tilskotsprosenten vore på mellom 30 og 40 %. Tiltaka...
 • 15.01.2018

  Framlegga til kommunale innsparingar er klare

  Dei fem arbeidsgruppene som har gått gjennom driftsbudsjettet til kommunen for å redusere kostnadene og/eller å auke inntektene har no kome med...
 • 15.01.2018

  Årets gloppar 2017?

  Gloppen kommune skal gje ut prisen Årets gloppar 2017, og no er vi på leit etter gode kandidatar til prisen!Har du eit tips til kven som fortenar...
 • 15.01.2018

  Tilskot til lokale kulturbygg 2018

  Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut tilskot til lokale kulturbygg. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning...