Slik kan du medverke

For at demokratiet skal fungere er det viktig at dei som bur i samfunnet deltek. Vi ynskjer å utvikle kommunen saman med dei som bur her. 

Det er innbyggjarane som er ekspertar på korleis det er å bu i Gloppen. Difor er det viktig for oss å ha engasjerte innbyggjarar, og at vi saman kan ta ansvar for å skape utvikling, tilknytning og inkuderande lokalsamfunn.

Korleis medverke?