Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret i Gloppen har 27 medlemmar.

Komplett liste over både valde og vara finn du her

Arbeidarpartiet

Arnar Kvernevik

Mobil: 97 05 03 81
Send e-post

Ordførar

Monica R. Grov

Mobil: 90 01 32 20
Send e-post

Gruppeleiar Ap

Kristin Sælen

Mobil: 41 23 40 47
Send e-post

Bjørn Petter Rygg

Mobil: 47 61 77 41
Send e-post

Svein Førde

Mobil: 97 16 71 51
Send e-post

Høgre 

Jan Ove Rygg

Mobil: 90 27 73 77
Send e-post

Varaordførar

Beate Dybendal Nordvik

Mobil: 41 22 54 48
Send e-post

Gruppeleiar for H

Runar Stensaker Kleppe

Mobil: 90 12 47 01
Send e-post

Leiar for Samfunnsutvalet

Sjur Atle Austrheim

Mobil: 95 76 63 13
Send e-post

Lisbeth Stensaker

Mobil: 90 53 35 16
Send e-post

Reidar Moldestad

Mobil: 97 04 46 40
Send e-post

Kristeleg Folkeparti 

Per Ståle Husevåg

Mobil: 41 19 31 46
Send e-post

Leiar for Driftsutvalet
Gruppeleiar Krf

Ragne Mari R. Kandal

Mobil: 90 58 72 16
Send e-post

Olav Klungre

Mobil: 97 16 61 31
Send e-post

Miljøpartiet dei Grøne 

Mariel Eikeset Koren

Mobil: 90 94 25 03
Send e-post

Gruppeleiar MDG

Tord Hafnor

Mobil: 41 60 46 44
Send e-post

Venstre

Alf Erik Røyrvik

Mobil: 95 88 94 75
Send e-post

Gruppeleiar V

Senterpartiet

Per Jarle Myklebust

Mobil: 48 00 76 02
Send e-post

Gruppeleiar Sp
 

Karoline Bjerkeset

Mobil: 92 64 18 43 
Send e-post

Anders Felde

Mobil: 92 85 70 84
Send e-post

Anne Berit Selle

Mobil: 99 55 33 44
Send e-post

Leiar for Kontrollutvalet

Marit Elisabeth Larssen

Mobil: 99 72 47 98
Send e-post

Baard Helle Bolstad

Mobil: 97 03 27 54
Send e-post

Bernt Reed

Mobil: 95 97 21 07
Send e-post

Julie Lothe

Mobil: 95 05 71 92
Send e-post

Sosialistisk Venstreparti

Hege Lothe

Mobil: 92 64 83 48
Send e-post

Gruppeleiar SV

Katrine Anita Heggelund

Mobil: 95 84 24 91
Send e-post

Alle foto: Inger Haldis Aske Lothe