Kommunestyret 2023-2027 - medlemmar og vara

Oversikt over valde medlemmar (til venstre) og varamedlemmar (til høgre)

Kommunestyret 2023-2027 valde og vara
Valde medlemmar Vara
Arbeidarpartiet
Valgt Vara
1. Arnar Kvernevik 1. Marit Reikvam
2. Monica R. Grov 2. Ola Tarjei Kroken
3. Kristin Sælen 3. Laila Frøystad Falck
4. Bjørn Petter Rygg 4. Ivar Engelstad
5. Svein Førde 5. Sandra Tenud
6. Bjørn Martin G. Kormeseth
7. Ragnar Andenæs
8. Berit Inger Rygg
Høgre
Valgt Vara
1. Jan Ove Rygg 1. Ørjan Sydengen Tystad
2. Beate Dybendal Nordvik 2. Ola Sundt Ravnestad
3. Runar Stensaker Kleppe 3. Kari-Ann Flølo
4. Sjur Atle Austrheim 4. Grethe Håheim
5. Lisbeth Stensaker 5. Kim Kristen EIde
6. Reidar Moldestad 6. Dagfinn Nyhammer
7. Per Inge Hole
8. Hans Kåre Os
9. Beate Edvardsen Klokset
Kristeleg Folkeparti
Valgt Vara
1. Per Ståle Husevåg 1. Magni Vereide Kroken
2. Ragne Mari R. Kandal 2. Kjell Magne Birkelund
3. Olav Klungre 3. Torunn Ommedal Aandstad
4. Torger Vatndal Eimhjellen
5. Venke Kolbotn
6. John Olav Hoddevik
Miljøpartiet dei Grøne
Valgt Vara
1. Mariel Eikeset Koren 1. Evangeline Sessford
2. Tord Hafnor 2. Hallgeir Hansen
3. Martin Eikeset Koren
4. Eirik T. Skogvold
5. Jørund Walset
Senterpartiet
Valgt Vara
1. Per Jarle Myklebust 1. Sonja Jordanger Loen
2. Karoline Bjerkeset 2. Maria Veien
3. Anders Felde 3. Per Rune Vereide
4. Anne Berit Selle 4. Brede Mikal Seim
5. Marit Elisabeth Larssen 5. Ola Kjell Solheim
6. Baard Helle Bolstad 6. Elsa Lundestad Bakkelid
7. Bernt Reed 7. Kristoffer August Vereide
8. Julie Lothe 8. Sølvi Espeland Hope
9. Egil Fjellestad
10. Randi Dortea Støyva
11. Erlend Kandal
Sosialistisk Venstreparti
Valgt Vara
1. Hege Lothe 1. Mads Wie
2. Katrine Anita Heggelund 2. Øyvind Indrebø
3. Eva Skrivervik-Alme
4. Anne Merete Kleppenes
5. Hanne B. Oftedal
Venstre
Valgt Vara
1. Alf Erik Røyrvik 1. Olav Fuglestrand
2. Bjarte Heggheim
3. Aslaug Nesje Bjørlo
4. Henrik Mølmann