Rundt 80 personar deltok på som vart arrangert i kinosalen og foajéen i Trivselshagen 7. mars 2023. Tema for kvelden var aldersvennleg bustadutvikling.

Det er møte i kommunestyret torsdag 23. mars kl 09.00

Tilskot til kulturbygg er ein del av spelemiddelordninga, og søknadsprosessen liknar den for å søkje midlar til idrettsanlegg. Den skal bidra til å skape eigna lokale, bygningar og utearenaer som gir rom for kulturell verksemd. 

I høve markeringa for Ukraina den 24. februar, på dagen eitt år etter invasjonen frå Russland, var det innsamling av pengar til Ukraina. Det kom inn heile 28.685 kroner og pengane blir overført til Røde kors.

11. september i år er det kommunestyreval, og i løpet av mars må alle politiske parti som skal stille til val i Gloppen levere inn sine listeforslag.

Kommunestyret i Gloppen hadde kommuneplanens arealdel oppe til behandling den 8. februar 2023.

Skattelistene for utskriven eigedomsskatt i 2023

I sommar skjer det mykje for barn og ungdom her i Gloppen!

Fleire ulike aktørar tilbyr kjekke og spennande aktivitetar gjennom sommaren.