Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke gloppen.kommune.no. 

Derfor jobbar vi kontinuerleg og aktivt for å oppfylle krav til universell utforming og med å forbetre brukaropplevinga for våre innbyggjarar og brukarar. 

Tilgjengelegheitserklæring

Alle offentlege verksemder pliktar å ha ei eiga tilgjengelegheitserklæring. Den viser i kva grad nettstadane oppfyller krava til universell utforming

Tilgjengelegheitserklæring for nettstaden gloppen.kommune. no   - Nettstaden er testa og vurdert internt og saman med leverandør. 

Fleire tilgjengelegheitserklæringar

Nokre av dei eksterne tenester og tredjepartsløysingar som vi nyttar oss av, har eigne tilgjengelegheitserklæringar liggande direkte på aktuell side. For andre løysingar er det ikkje mogleg å publisere eigne lenker per dags dato, så derfor har vi samla ei liste over erklæringar her:

Sei ifrå om feil eller manglande tilgjengeligheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?  

Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelighet og vår universelle utforming

Gje beskjed om feil på nettstad

Ansvarleg for nettstaden

  • Kommunikasjon er systemeigar for vår publiseringsløysing (ACOS CMS) 
  • Kommunalområda og verksemdene er ansvarleg for sitt eige innhald på nettstedet. 
  • Ansvarleg redaktør er kommunaldirektør Anders Skipenes. 
  • Nettredaktør er Servicetorget.