Høyringar - sei di meining

Her finn du planar, forskrifter, dokument som er lagt ut til offentleg høyring.

 Det er eit grunnleggande demokratisk prinsipp at den som blir berørt av eit offentleg vedtak, skal ha høve til å uttale seg før vedtak vert bestemt - derfor legg vi saker ut på høyring. 

Artikkelliste