Samskaping

Samskaping er ein arbeidsmetodikk der personar med ulike ressursar, erfaring og kunnskap jobbar saman for å skape verdiar. Kommunestyret i Gloppen vedtok i april 2022 å etablere eit prosjekt over ein 3-års periode, der ein etablerar og testar ut praksis for samskaping i kommunen.

Samskaping må utviklast over tid gjennom felles prosjekt, der ein får erfaring og prøver og feilar.

Det finst ingen fasit eller oppskrift på samskaping.

Det skal vere ein openheit omkring samskapingsprosjekt som er under arbeid. Personar som ønskjer å delta i ulike prosjekt, er velkommen til å melde seg.

Kommunen sin samfunnsdel har peika ut ei retning for Gloppen som lokalsamfunn i 2030, og gjennom samskaping vil ein kunne jobbe mot dette målet. Prosjekta må strekke seg etter å bidra til posisjonen «Ein rikare kvardag – midt i verda». Det kan t.d. vere innanfor lokalsamfunnsutvikling, møteplassar eller klima og miljø.

I Gloppen har vi desse samskapingsprosjekta under arbeid: