Møteplass for tettstadutvikling 2023

Tema for årets møteplass var Aldersvennleg bustadutvikling.

Rundt 80 personar deltok på Møteplass for tettstadutvikling som vart arrangert i kinosalen og foajéen i Trivselshagen 7. mars 2023. 

Presentasjonar 

Første del av samlinga fekk dei frammøtte presentert ulike vinklingar til tema og status i lokale bustadprosjekt:

 • Beate Kornberg i kommunen si planavdeling ønska velkomen!
 • Kommunedirektør Anders Skipenes – Kort om bakgrunn for møte, framtidige utfordringar, kva rolle kommunen ønskjer og har høve til å ta?
 • Kort appell frå Jon Gimmestad - representant for seniorane -
  Kva er interessant for målgruppa?
 • Kort innleiing til tema – «Planlegge litt» (Film på ca. 1 min.)
 • Innlegg frå Anne Berit Rafoss – Prosjektleiar Senter for aldersvennleg Norge
  Kort om aldersvennleg samfunnsutvikling og eksempel på alternative buformer/ sosiale buformer.  Deltok digitalt men direkte.
 • Hans Eikenæs presenterte sitt utbyggingsprosjekt i Sandane sentrum.
 • Olav Fuglestrand presenterte Fico AS sine planar for bustader på Firda Billagstomta
 • Jan Erik Mardal frå Gloppen eigedomsmekling
  Fakta om bustadsirkulasjon bustadomsetting i Gloppen.
 • Sparebanken Sogn og Fjordane v/ Odd Kjetil Tonning – Status på leilegheitskjøparar som nærmar seg pensjonisttilvære. På kva måte kan banken bidra?

Kafèdialog rundt tre spørsmål

Deretter deltok dei fleste i kafédialog i refleksjon og drøfting av tre spørsmål.

 1. Kva gjer tettstaden din aldersvennleg?
 2. Kva buformer kan vere attraktive for deg i framtida?         
 3. Korleis kan vi, med ulike roller, bidra til utvikling av aldersvennlege tettstader i Gloppen?

Sjå oppsummering av resultata frå dialogane her (PDF, 459 kB)

Møteplass 2023 - Klikk for stort bilete2023 - møteplass for tettstadutvikling Beate Kornberg
Møteplass 2023 - Klikk for stort bileteResutltat av ein kafèdialog - diskusjon og samarbeid Beate Kornberg