Psykososialt kriseteam

Medlemmene er peika ut av kommunedirektøren i Gloppen ved kommunalsjef helse og velferd. 

NB! Medlemmane i teamet skal kontaktast i oppsett rekkefølgje.

Psykososialt kriseteam
Namn Funksjon/tittel Telefon arbeid Telefon privat
Leiar: Synnøve Grov Sosionom 97 70 68 75 99 57 88 15
Remi Ramslien Sjukepleiar 95 15 76 73 95 46 43 19
Synnøve Hestenes Barnevernspedagog 93 01 81 86
Marianne Sårheim Sosionom 45 39 35 16 47 27 75 35
Vidar Bjotveit Prest 93 01 81 86
Kristine E. Ryssdal Sjukepleiar 91 13 91 59 47 63 45 49
Anna Grov Vernepleiar 90 25 37 05
Reserve: Maria Aabrekk Vernepleiar 95 05 83 13