Psykososialt kriseteam

Medlemmene er peika ut av kommunedirektøren i Gloppen ved kommunalsjef helse og velferd

Psykososialt kriseteam
Namn Funksjon/tittel Telefon arbeid Telefon privat
Leiar: Synnøve Grov Psykisk helsearbeidar 97 70 68 75
Marianne Sårheim Psykisk helsearbeidar (NAV) 91 30 39 15 47 27 75 35
Vidar Bjotveit Prest 95 88 00 30
Sidsel Lofnes Hauge Sjukepleiar 57 88 44 40 99 50 53 60
Synnøve Hestenes Psykisk helsearbeidar 93 01 81 86
Remi Ramslien Sjukepleiar 95 15 76 73 95 46 43 19