Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage - må du nytte deg av same skjema. 

Klikk på lenka over for å gå direkte til søknadskjemaet. 

For å bruke skjemaet treng du ei epostadresse. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudopptak er sett til 1. mars for alle barnehagane i kommunen. Barnehageåret startar då ca 15. august same året.

I tillegg har vi eit suppleringsopptak med søknadsfrist 1. oktober, og då med oppstart 1. januar året etter.

Publisert av Siv Kvalsvik Haugen. Sist endra 16.01.2017