Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage - må du nytte deg av same elektroniske skjema. 

Klikk på lenka over for å gå direkte til søknadskjemaet. 

For å bruke skjemaet må du logge inn med ID-porten eller med ei epostadresse, vi anbefaler ID-porten! 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudopptak er sett til 1. mars for alle barnehagane i kommunen. Barnehageåret startar ca 15. august same året.

Vi har suppleringsopptak med søknadsfrist 1. oktober. Då tildeler vi eventuelt ledige plassar i barnehagane og då med oppstart 1. januar året etter.

NB! Barnehageåret 2018/2019 vart barnehagane oppfyllte til hovudopptak. Dermed vert det ikkje gjennomført suppleringsopptak hausten 2018