Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage - må du nytte deg av same elektroniske skjema. 

Klikk på lenka over for å gå direkte til søknadskjemaet. 

For å bruke skjemaet må du logge inn med ID-porten eller med ei epostadresse, vi anbefaler ID-porten! 

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovudopptak er sett til 1. mars for alle barnehagane i kommunen. Og vi tildeler då barnehageplassar til oppstart av nytt barnehageår som startar ca 15. august same året.

Søknad etter fristen?

Dersom det etter hovudopptaket framleis er ledige plassar i barnehagane vert det gjort kontinuerlig opptak, og nye søknadar vert registrerte fortløpande gjennom barnehageåret.