Slik søkjer du barnehageplass

Barnehagane i Gloppen har felles opptak. Skal du søke til ein kommunal eller ein privat barnehage - må du nytte deg av same elektroniske skjema. 

Nytt barnehageår

startar rundt 15. august

Søknadsfrist

Vi har eit hovudopptak pr år, og søknadsfristen er 1. mars. Og vi tildeler då barnehageplassar med oppstart i august og nytt barnehageår.

Kven har rett på plass?

Barn som har fyllt 1 år innan utgangen av november 2020, og som har søkt innan fristen 1. mars 2020 har rett på barnehageplass.

Prioritering av barnehage

Når du søkjer om plass må du i skjemaet markere tre, maks fire alternative barnehagar. Du vil ikkje kome vidare i skjemaet før du har lagt inn tre val. Undervegs i søknadsskjemaet vil du få høve til å justere rekkefølga på vala dine. 

Kva skjer om du ikkje har fått plass i dei barnehagane du har valt?

Vi kan ikkje garantere at du får plass der du ynskjer, men du vil få tilbod om plass i ein annan barnehage dersom barnet ditt har rett på plass.

Søknad utanom hovudopptaket?

Du kan søkje om plass heile året. Plass vert tildelt fortløpande dersom barnehagane har ledig kapasitet. Om du ikkje får tildelt plass vil du bli sett på venteliste fram til du får tilbod. 

Søk elektronisk

Klikk på lenka øvst på sida for å gå direkte til søknadskjemaet. Ha fødselsnummer (11 siffer) til barn og foresatte klar før du startar å fylle ut skjemaet. 

Sikker pålogging

For å bruke søknadskjemaet må du logge inn med ID-porten.