Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet. 

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.