Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet - som er kommunen sitt styringsorgan i barnehagesaker.

Under kurs- og planleggingsdagane er barnehagane ikkje opne for barna.

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.

Barnehageåret 2019/2020

Oppstart nytt barnehageår

Fredag 16. august 2019

Kurs og planleggingsdagar (barnehagen stengt)

Torsdag 15. august 2019
Måndag 7. oktober 2019
Tysdag 8. oktober 2019
Fredag 31. januar 2020
Fredag 22. mai 2020

Feriestenging

Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29, 30 og 31 i 2020.

Barnehageåret 2020/2021

Oppstart nytt barnehageår

Tysdag 18. august 2020

Kurs og planleggingsdagar (barnehagen stengt)

Måndag 17. august 2020
Måndag 5. oktober 2020
Tysdag 6. oktober 2020
Fredag 22. januar 2021
Fredag 14. mai 2021

Feriestenging

Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29, 30 og 31 i 2021