Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet - som er kommunen sitt styringsorgan i barnehagesaker.

Under kurs- og planleggingsdagane er barnehagane ikkje opne for barna.

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.

Barnehageåret 2022/2023

Oppstart nytt barnehageår

Måndag 15. august 2022

Kurs og planleggingsdagar (barnehagen stengt)

Fredag 19. august 202
Måndag 10. oktober 2022
Tysdag 11. oktober 2022
Fredag 27. januar 2023
Fredag 19. mai 2023 

Feriestenging

Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 28, 29, 30  i 2023