Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet - som er kommunen sitt styringsorgan i barnehagesaker.

Under kurs- og planleggingsdagane er barnehagane ikkje opne for barna.

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.

Barnehageåret 2021/2022

Oppstart nytt barnehageår

Tysdag 17. august 2021

Kurs og planleggingsdagar (barnehagen stengt)

Måndag 16. august 2021
Måndag 11. oktober 2021
Tysdag 12. oktober 2021
Fredag 28. januar 2022
Fredag 18. mars 2022

Feriestenging

Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29, 30 og 31 i 2022