Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet - som er kommunen sitt styringsorgan i barnehagesaker.

Under kurs- og planleggingsdagane er barnehagane ikkje opne for barna.

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.

Barnehageåret 2017/2018

Oppstart nytt barnehageår

Onsdag 16. august 2017

Kurs/planleggingsdagar

Tysdag 15. august 2017
Måndag 9. oktober 2017
Tysdag 10. oktober 2017
Fredag 26. januar 2018
Fredag 11. mai 2018

Feriestenging

Kommunale barnehagar held feriestengt i vekene 29 og 30 i 2018 
Hyen skule og barnehage held i tillegg stengt i veke 31
_______________

Barnehageåret 2018/2019

Oppstart nytt barnehageår

Torsdag 16. august 2018

Kurs og planleggingsdagar

Onsdag 15. august 2018
Måndag 8. oktober 2018
Tysdag 9. oktober 2018
Fredag 25. januar 2019
Fredag 5. april 2019

Feriestenging

Kommunale barnehagar vert stengt 27. og 28 desember 2018

Kommunale barnehagar held feriestengt i vekene 29, 30 og 31 i 2019