Barnehageruta

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane blir fastsett av oppvekstutvalet - som er kommunen sitt styringsorgan i barnehagesaker.

Under kurs- og planleggingsdagane er barnehagane ikkje opne for barna.

Oppvekstutvalet oppmodar dei private barnehagane til i størst mogleg grad å følgje same barnehageruta som dei kommunale barnehagane.

Barnehageåret 2018/2019

Oppstart nytt barnehageår

Torsdag 16. august 2018

Kurs og planleggingsdagar

Onsdag 15. august 2018
Måndag 8. oktober 2018
Tysdag 9. oktober 2018
Fredag 25. januar 2019
Fredag 5. april 2019

Feriestenging

Kommunale barnehagar vert stengt 27. og 28 desember 2018

Kommunale barnehagar held feriestengt i vekene 29, 30 og 31 i 2019

Barnehageåret 2019/2020

Oppstart nytt barnehageår

Fredag 16. august 2019

Kurs og planleggingsdagar

Torsdag 15. august 2019
Måndag 7. oktober 2019
Tysdag 8. oktober 2019
Fredag 31. januar 2020
Fredag 22. mai 2020

Feriestenging

Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29, 30 og 31 i 2020.