Endring og oppseiing av plass

Endringa av ein tildelt barnehageplass.

Felles for alle endringar er at du loggar inn i foreldreportalen Vigilo, og søkjer herfrå.

Logg deg inn i foreldreportalen Vigilo

Oppseiing

Det er 3 månaders oppseiingstid.
Plass i barnehagen kan seiast opp/endrast frå den 1. og den 15. i kvar månad. 

Byte barnehage

Ønskjer de å bytte barnehage? Logg deg inn i foreldreportalen og legg inn ny søknad om barnehageplass. Ved overgang til ny barnehage blir tidlegare barnehageplass automatisk sagt opp. 

Fristen er 20. februar

Korleis søke om endring av plasstorleik 

For å søkje om endring (auke/reduksjon) av barnehageplassen, loggar du inn på foreldreportalen og søkjer om endring av oppholdstid i barnehagen.

Fristen er 20. februar. 

Har du spørsmål?

Kontakt barnehagen der barnet ditt har plass. 

Oversikt og kontaktinfo - Barnehagar i Gloppen