Tilrettelegging ved særskilte behov

Dersom barnet ditt har behov for tilrettelegging for å kunne ha eit fullverdig barnehagetilbod, kan føresette og den aktuelle barnehagen melde behovet til kommunen. Det vil bli stilt krav om dokumentasjon.

Tilrettelegging er ei plikt kommunen har, og er definert i Barnehagelova § 37