Ungdomens kulturpris

Ungdomsrådet i Gloppen ønskjer å sette fokus på unge kulturformidlarar i kommunen.
Ein gong i året delar vi ut «Ungdommens kulturpris» for å inspirere og verdsetje unge i kulturlivet i Gloppen.

Gloppen har eit kulturliv vi kan vere stolte av, og som ungdom i stor grad deltar i. Mange unge glopparar hevdar seg til dømes innan idrett og musikk, og mange bruker fritida si på ein aktivitet som er til glede og inspirasjon for andre.

Kven kan få prisen?

Kulturprisen kan gis til ungdom eller ungdomsgrupper under 20 år, som høyrer heime i Gloppen og har vist vedvarande evne og vilje til aktiv kulturinnsats. Prisen kan også bli utdelt til ungdom som bur i Gloppen midlertidig, til dømes hybelbuarar, som har markert seg positivt i kulturmiljøet her.

Forslag til prisvinnarar?

Frist for å føreslå kven som skal få prisen vert annonsert årleg, og er ein gong i løpet av november. 
Send grunngjeve forslag til post@gloppen.kommune.no og skriv «ungdommens kulturpris» i emnefeltet.

Retningslinjer for ungdomens kulturpris


Sjå oversikt over unge kulturprisvinnarar

ÅrPrisvinnar
2022Sindre Vinsrygg Steen
2021Mathea Svalheim og Beatrice Juskaite
2020Simon Austrheim
2019Frida Bjørnereim
2018Jon Rolf Skarmo Hope
2017Emilie Larsen Evebø
2016Gloppen kulturskule sitt slagverkensemble
2015Ingrid og Maria Ose
2014Sondre Utheim og Iver Heen Ask
2013Markus Bjørereim
2012Tiril Seppola Reed
2011Jens Kristian Andenæs og Ørjan Nilsen Midthjell
2010Rune Støyva
2009Olianne Randi, Marita Elise og Norhild Holme
2008Trygve Henden Gaasø og Camilla Hole
2007Trude Raad
2006Mariel Eikeset Mundal
2005Benedicte Aa