Helsestasjonen i Gloppen

Helsestasjonen skal drive forebyggande helsearbeid, og informasjon om svangerskap, fødsel og barn opp til skulealder. Dette er eit frivillig og gratis tilbod til barnefamiliar.

Helsestasjonen er bemanna av helsesjukepleiarar og ein dag i veka er det også lege tilstades.

Her får du tilbod om

Kvar finn du oss?

Besøksadresse: Grandavegen 12, 6823 Sandane
Helsestasjonen held til i Grandane Senter, og har same inngang som legekontoret. Ta trapp eller heis til 2. etasje og følg skiltinga. Ope kl. 08.00-15.45 (frå 1. sept - 15. mai) og kl. 08. -15 (frå 15. mai- 1. sept.) 

Ta kontakt med oss

Tilsette ved Helsestasjonen
Helsesjukepleiar Telefon
Henny Klakegg Børset, Leiande helsesjukepleiar 97 99 10 76
Kristin Kandal Ramslien 97 77 10 75
Britt Elin Fjellestad 97 99 10 74
Gunnhild Helle 40 43 39 61
Else Marie Vollstad Aske 97 99 10 73