Skulehelseteneste i grunnskulen

Skulehelseteneste er eit tilbod til elevar og deira foreldre. 

Vi har enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning og vaksinering. VI har taushetsplikt og tilbodet er gratis for alle. 

Helsesjukepleiar har ansvaret for skulehelsetenesta. 

Skulelegen Valborg Gimmestad Mardal er medisinsk ansvarleg for skulehelsetenesta, og er å treffe på Gloppen helsestasjon fredag føremiddag. 

Skulehelsetenesta gjev tilbod om

Helseundersøkingar, helseopplysning og rettleiing

Individuelt, i grupper eller klassevis.

 • 1. klasse: Skulestartundersøking
 • 2. klasse: "Kroppen min eier jeg", undervisningsopplegg om kropp og grenser
 • 3. klasse: Livsstil, kosthald, fysisk aktivitet. Vekt og lengde.
 • 4. klasse: Psykisk helse
 • 5. klasse: Kropp og utvikling
 • 6. klasse: Besøk frå senter mot incest og seksuelle overgrep - NOK
 • 8. klasse: Helsesamtale med alle elevar
 • 9. klasse: Undervisning psykisk helse. Temadag: ungdom og seksualitet

- Eventuelt andre tema etter skulen sine ønskje.

Oppfølging av enkeltelevar

Målretta oppfølging etter individuelle behov.
Tilvise vidare til andre samarbeidspartar t.d. fysioterapeut, psykisk helseteneste, PPT, BUP.

Barnevaksinasjonsprogrammet

 • 2. klasse: Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon
 • 6. klasse: Vaksine mot Meslingar, kusma og Raude hundar
 • 7. klasse: Vaksine mot livmorhalskreft (Humant papillomavirus - HPV)
 • 10. klasse: Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon

Tverrfagleg

 • Tverrfagleg samarbeid kring miljøretta tiltak med fokus på barna sitt arbeidsmiljø. 
 • Tverrfagleg samarbeid kring enkeltelevar med behov.

Slik kan du treffe oss på skulane:

Sandane skule  - måndag, tysdag og torsdag. Kristin Kandal Ramslien -  97 99 10 75

Breim skule - måndagar. Henny Klakegg Børset - 97 99 10 76

Nordstranda skule - måndagar. Gunhild Helle - 40 43 39 61

Hyen skule - annankvar torsdag. Gunhild Helle - 40 43 39 61

Gloppen ungdomsskule - Måndag og fredag. Britt Elin Fjellestad 97 99 10 74

Kontakt

Leiande helsesjukepleiar: Henny Klakegg Børset - telefon 97 99 10 76