Helsestasjon for ungdom

Gratis tilbod til ungdom i alderen 13 til 20 år,

Hos oss kan du kan kome for å spørre og snakke om det du måtte lure på om helse og trivsel.

Kva

  • Her kan du treffe lege og helsjukepleiar
  • Tilbodet er for både gutar og jenter
  • Ingen timebestilling
  • vi har taushetsplikt

Stad

Gloppen helsestasjon - 2. etasje i Grandane senter, same innang som legesenteret -

Opningstid

Kvar måndag bortsett frå skuleferiar,

kl 13.00 - 15.00 (sommartid, mai-aug)

kl 13.00-15.45 (vintertid, sept-mai)

Pris

Tilbodet er gratis. 

Telefon

97 99 10 77 
Har du problem som helsestasjonen ikkje kan hjelpe deg med der og då, vil vi hjelpe deg vidare i systemet.

Velkomen til helsestasjon for ungdom!

Alle tenester/tlf.nr. mm for heslsestasjonen finn du her.