Svangerskapsomsorg - Jordmorteneste

Vi har jordmortenester i samarbeid med jordmorsenteret "God start" på Nordfjord sjukehus.

Gravide som ynsker timebestilling kan ta kontakt slik:

Kvar dag: ring Nordfjord sjukehus på telefon 57 86 42 00