Gloppen opplæringssenter

Skulen har ansvar for:

Grunnskuleopplæring for vaksne
Opplæring for vaksne som treng spesielt tilrettelagt opplæring
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. 

Rektor

Sonja Jordanger Loen

Telefon: 99 08 55 05

Kontaktinformasjon til skulen

E-post til skulen

Adresse: Nordstrandsvegen 12, Sandane 

Viktige telefonnummer

Inspektør, May Britt K. Indrebø: 99 08 55 17

Personal: 99 08 55 49

Prøveansvarleg, Anne Kristin Myklebust: 99 08 55 49  -  E-post

Gå til skulen si nettside

Grunnskuleopplæring

Gå til grunnleggande informasjon om grunnskule for vaksne

Søk om grunnskuleopplæring

Språkprøve - norskopplæring - statsborgarprøve

Offisielle norskprøver: Vi arrangerer offisielle prøver to til tre gongar i året, etter fastsette datoar frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Norskkurs: Vi tilbyr norskkurs på ulike nivå og til ulike tidspunkt gjennom året.

Samfunnskunnskap og statsborgarprøve: Du kan ta desse prøvene gjennom heile året.

Ta kontakt med oss på epost eller telefon, så hjelper vi deg med å finne ut kva du treng. 

Her kan du finne meir informasjon

 

Har du spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne? 

- Dette kan ikkje Gloppen opplæringssenter hjelpe deg med - men vi anbefalar deg å sjekke dette: