Skuleruta

Det er Vestland fylkeskommune som vedtek skuleruta for Nordfjord og Sunnfjordregionen