Skuleruta

2020/2021

Samordna framlegg frå Skule- og barnehageutvalet i Sogn og Fjordane (vedteke 03.06.2019)

Fyrste skuledag

Måndag 17. august 2020

Haustferie

5.-9. oktober 2020 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 13. november 2020

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember 2020
Fyrste skuledag etter jul: måndag 4. januar 2021

Vinterferie

22.-26. februar 2021 (veke 8)

Elevfri dag

Fredag 12. mars 2021

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 26. mars 2021
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 6. april 2021

Elevfri dag

Fredag 14. mai 2021

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 18. juni 2021