Skuleruta

2021/2022

Samordna framlegg frå Kompetanseregionane i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen (vedteke 26.06.2020)

Fyrste skuledag

Måndag 16. august 2021

Haustferie

11.-15. oktober 2021 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 12. november 2021

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 21. desember 2021
Fyrste skuledag etter jul: måndag 3. januar 2022

Vinterferie

21.-25. februar 2022 (veke 8)

Elevfri dag

Fredag 18. mars 2022

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 8. april 2022
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 19. april 2022

Elevfri dag

Fredag 27. mai 2022

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 17. juni 2022