Skuleruta

Skuleruta for 2018/2019

Vedteken av Oppvekstutvalet 13. september 2017

Fyrste skuledag

Måndag 20. august  2018

Haustferie

8.-12. oktober 2018 (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: fredag 21. desember 2018
Fyrste skuledag etter jul: torsdag 3. januar 2019

Vinterferie

18.-22. februar 2019 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 12. april 2019
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 23. april 2019

Elevfrie dagar

Fredag 5. april 2019
Fredag 31. mai 2019

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 21. juni 2019

Skuleruta for 2019/2020

Samordna framlegg frå fylkeskommunen, Sogn og Fjordane

Fyrste skuledag

Måndag 19. august 2019

Haustferie

7.-11. oktober 2019 (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 2019
Fyrste skuledag etter jul: måndag 6. januar 2020

Vinterferie

17.-21. februar 2020 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 3. april 2020
Fyrste skuledag etter påske:tysdag 14. april 2020

Elevfri dag

22. mai 2020

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 19. juni 2020