Skuleruta

2022/2023

Samordna framlegg frå Vestland fylkeskommune, særskilt for Nordfjordregionen. 

Fyrste skuledag

Måndag 15. august 2022

Haustferie

10.-14. oktober 2022 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 4. november 2022

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 20. desember 2022
Fyrste skuledag etter jul: tysdag 3. januar 2023

Elevfri dag

Fredag 27. januar 2023

Vinterferie

20.-24. februar 2023 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 31. mars 2023
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 11. april 2023

Elevfri dag

Fredag 19. mai 2023

Siste skuledag før sommarferien

Tysdag 20. juni 2023

 

2023/2024

Samordna framlegg frå Vestland fylkeskommune, særskilt for Nordfjord og Sunnfjordregionen. 

Fyrste skuledag

Måndag 21. august 2023

Haustferie

9.-13. oktober 2023 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 3. november 2023

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: torsag 21. desember 2023
Fyrste skuledag etter jul: onsdag 3. januar 2024

Vinterferie

19.-23. februar 2024 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 22. mars 2024
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 2. april 2024

Elevfri dag

Fredag 10. mai 2024

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 21. juni 2024