Skuleruta

2022/2023

Samordna framlegg frå Vestland fylkeskommune, særskilt for Nordfjordregionen. 

Fyrste skuledag

Måndag 15. august 2022

Haustferie

10.-14. oktober 2022 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 4. november 2022

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 20. desember 2022
Fyrste skuledag etter jul: tysdag 3. januar 2023

Elevfri dag

Fredag 27. januar 2023

Vinterferie

20.-24. februar 2023 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 31. mars 2023
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 11. april 2023

Elevfri dag

Fredag 19. mai 2023

Siste skuledag før sommarferien

Tysdag 20. juni 2023