Skuleruta

2020/2021

Samordna framlegg frå Skule- og barnehageutvalet i Sogn og Fjordane (vedteke 03.06.2019)

Fyrste skuledag

Måndag 17. august 2020

Haustferie

5.-9. oktober 2020 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 13. november 2020

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember 2020
Fyrste skuledag etter jul: måndag 4. januar 2021

Vinterferie

22.-26. februar 2021 (veke 8)

Elevfri dag

Fredag 12. mars 2021

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 26. mars 2021
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 6. april 2021

Elevfri dag

Fredag 14. mai 2021

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 18. juni 2021

2021/2022

Samordna framlegg frå Kompetanseregionane i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen (vedteke 26.06.2020)

Fyrste skuledag

Måndag 16. august 2021

Haustferie

11.-15. oktober 2021 (veke 41)

Elevfri dag

Fredag 12. november 2021

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: tysdag 21. desember 2021
Fyrste skuledag etter jul: måndag 3. januar 2022

Vinterferie

21.-25. februar 2022 (veke 8)

Elevfri dag

Fredag 18. mars 2022

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 8. april 2022
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 19. april 2022

Elevfri dag

Fredag 27. mai 2022

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 17. juni 2022