Skuleruta

Skuleruta for 2016/2017

Vedteken av Oppvekstutvalet 11. nov 2015

Fyrste skuledag

Måndag 15. august 2016

Haustferie

10. -14. oktober 2016 (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: onsdag 21. desember 2016
Fyrste skuledag etter jul: tysdag 3. januar 2017

Vinterferie

20. -24. februar 2017 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 7. april 2017
Fyrste skuledag ettter påske: tysdag 18. april 2017

Elevfrie dagar

Fredag 28. april 2017 (Lærarstemne)
Fredag 26. mai 2017

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 16. juni 2017

Skuleruta for 2017/2018

Vedteken av Oppvekstutvalet 15. februar 2017

Fyrste skuledag

Måndag 21. august 2017

Haustferie

9.-13. oktober 2017 (veke 41)

Jule- og nyttårsferie

Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember 2017
Fyrste skuledag etter jul: onsdag 3. januar 2018

Vinterferie

19.-23. februar 2018 (veke 8)

Påskeferie

Siste skuledag før påske: fredag 23. mars
Fyrste skuledag etter påske: tysdag 3. april

Elevfrie dagar

Fredag 11. mai 2018
Fredag 18. mai 2018

Siste skuledag før sommarferien

Fredag 22. juni 2018