Gloppen opplæringssenter

Gloppen opplæringssenter er eit moderne opplæringssenter bygd på intensjonane i opplæringslova,  introduksjonslova og etter -og vidareutdanningsreforma. 

Opplæringssenteret held til i Sandalsbygget i Nordstrandsvegen 12.

Rektor ved skulen er Sonja Jordanger Loen

Skulen har ansvar for grunnskuleopplæring for vaksne og opplæring for vaksne som treng spesielt tilrettelagt opplæring, samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Senteret har dei siste åra gjennomført fleire store prosjekt og gjennom desse prosjekta bygd opp kompetanse i prosjektleiing og prosjektgjennomføring. 

For meir informasjon, sjå skulen si heimeside: Gloppen opplæringssenter.