Gloppen opplæringssenter

Gloppen opplæringssenter er eit opplæringssenter bygd på intensjonane i opplæringslova, introduksjonslova og etter -og vidareutdanningsreforma.

Ansvarsområde

Skulen har ansvar for grunnskuleopplæring for vaksne og opplæring for vaksne som treng spesielt tilrettelagt opplæring, samt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. 

Skulen arrangerer norskkurs på kveldstid ved behov. 

Senteret har dei siste åra gjennomført fleire store prosjekt og gjennom desse prosjekta bygd opp kompetanse i prosjektleiing og prosjektgjennomføring. 

Kontaktinformasjon

Opplæringssenteret held til i Sandalsbygget i Nordstrandsvegen 12.

Rektor ved skulen er Sonja Jordanger Loen, telefon 99 08 55 05

Epost til skulen: gos@gloppen.kommune.no

For meir informasjon, sjå skulen si heimeside: Gloppen opplæringssenter.