Skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig og trygt fritidstilbod for barn som går i 1. - 4. klasse på skulen og for funksjonshemma barn opp til og med 7. klasse.

Barna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

Du søkjer om plass på SFO direkte til den enkelte skule.

Ta kontakt med SFO:
- ved Breim skule, tlf 99 08 54 42
- ved Nordstranda skule, tlf 99 15 57 97
- ved Sandane skule, tlf 90 71 81 94
- ved Hyen skule, tlf 45 87 39 89

Sjå regelverket for SFO i Gloppen!

Kva kostar SFO?

Redusert foreldrebetaling SFO