Skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig og trygt fritidstilbod for barn som går i 1. - 4. klasse på skulen og for funksjonshemma barn opp til og med 7. klasse.

Barna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

Du søkjer om plass på SFO direkte til den enkelte skule.

Ta kontakt med SFO:
- ved Breim skule, tlf 990 85 442
- ved Nordstranda skule, tlf 991 55 797
- ved Sandane skule, tlf 907 18 194
- Ved Hyen skule er det for tida ikkje SFO-ordning.

Sjå regelverket for SFO i Gloppen!

Kva kostar SFO?