SFO-prisar i Gloppen kommune (skulefritidsordning)

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.

Mva er ikkje aktuelt

SFO for 1. og 2. klasse

Prisar for SFO - 1. og 2. klasse
Timar pr veke Pris pr mnd
Inntil 12 0
inntil 16 timar (12 timar gratis + 4 timar) 675,-
Inntil inntil 20 timar (12 timar gratis + 8 timar) 1085,-
Full plass (inkl 12 timar gratis) 1355,-

SFO for 3. og 4. klasse

Prisar SFO 3. og 4. klasse
Timar pr veke Pris pr mnd
Inntil 8 timar 1580,-
Inntil 15 timar 2545,-
Full plass (over 15 timar) 3165,-

Syskenmoderasjon 

  • For første barnet: ingen moderasjon
  • For andre barnet: 20 %
  • For tredje og evt. fleire barn: 33 %.

Kjøp av feriedagar

Pris kr 300,- per dag. Det vert gjeve syskenmoderasjon også ved kjøp av feriedagar. 

Kjøp av enkelttimar  

kr 100,- per time. 

For sein henting

kr 80,- per påbegynt kvarter når tilsette må vere på jobb ut over ordinær arbeidstid.

Redusert foreldrebetaling

Ingen familiar skal betale meir enn 6 prosent av den totale årsinntekta si for ein SFO-plass. Gå til meir informasjon om redusert betaling her

Vedtak

Gebyrregulativet vart sist vedteke av kommunestyret den 18. desember 2023.