VIL DU VERE MED Å PÅVERKE?

Gloppen kommune vil legge til rette for medverknad og samskaping gjennom gode medverknadsprosessar med innbyggarar, næringsliv og lag/organisasjonar.

 

Delta på arrangement der det vert lagt til rette for at du som innbyggar kan seie di meining i ei tidleg fase. Følg med på planar og prosjekt som er under arbeid.

Til toppen