Reseksjonering

Reseksjonering er endring av allereie seksjonerte eigedomar. Dette kan til dømes vere ei ytterlegare oppdeling eller samanslåing av eksisterande seksjonar.

Er ikkje eigedomen seksjonert frå før, er det seksjonering du må søke om.