Grunnlag eigedomsskatt

Vi har to ulike måtar å verdsetje eigedomar på.

Bustadhus

  • Formuesgrunnlag henta frå Skatteetaten

Fritidshus og våningshus

  • Lokal taksering

Næringseigedomar

  • Lokal taksering

Sjå siste vedtekne takstar   Klage eller søke om fritak?

 

Kontaktperson i kommunen

Bernt Reed, telefon 97 99 10 52