Er taksten feil?

Er taksten din feil kan du klage.  Klaga skal vere skriftleg. Send klaga på e-post eller brev til kommunen eller Skatteetaten.

Sjå adresse/e-post adr. til Gloppen kommune

Bustadhus

  • Formuesgrunnlag henta frå Skatteetaten. Klaga skal rettast til Skatteetaten.

Fritidshus og våningshus

  • Lokal taksering. Klaga skal rettast til Skatteetaten

Næringseigedomar

  • Lokal taksering. Klaga skal rettast til Gloppen kommune

Kontaktperson i kommunen

Bernt Reed, telefon 97 99 10 52