Gruppeaktivitetstilbod - psykisk helse

Aktivitetssenteret - Åsavegen 133 E

Ulike aktivitetar

Vi har ulike aktivitetsrom, m/ symaskin, snikkarverktøy/høvlebenk, treningsmatter ulike spel mm.  Vi disponerer bil når vi treng det -  og kan.

Tysdagar kl​​ 11–14 

Turgruppe/ friluftsliv 

Oppmøte: Aktivitetssenteret

Ha med niste/drikke.

Medverknad og sosialt.

Onsdagar kl 11-13

"Møteplassen"

Oppmøte: Aktivitetssenteret

Det vert servert kaffi/te
Ha med niste eller noko du kan dele med andre.

Ta gjerne med eige handarbeid.

Medverknad og sosialt.

Påmelding 

Påmelding til telefon 97 99 10 34 

Pris

Dei som nyttar tilbodet må betale for kaffi/te og evt bruk av bil, elles er tilbodet gratis.

Gå til oversikt over pris for tenesta

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Koordinator Kjetil Myklebust, mobil 97 99 10 34, kommunalt psykisk helseteam