Gebyr for dagaktivitetstilbod

Prisane gjeld frå 1. januar 2024.   (Mva ikkje aktuelt)

Onsdagstreff

Møteplass for seniorar, heimebuande, deltakaravgift kr 73,- pr dag (Kaffimat, transport og utsyr)

Middag med dessert kr 146,- pr dag

Dagtilbod for heimebuande med demens

- Tilbod utanom helse- og omsorgstenestelova, kr 240,- pr dag

- Tildelt etter helse- og omsorgstenestelova, kr 73,- pr dag

- Tildelt som avlastning etter lova, kr 0,- pr dag

Prisen inkluderer middag, kaffimat, transport og utstyr til aktivitetar. 

Dagtilbod - psykisk helse

Dei som nyttar tilbodet må betale for kaffi, mat og evt bruk av bil, elles er tilbodet gratis

Vedtak

Prisane vart sist vedteke av Kommunestyret 18. desember 2023.