Middag til heimebuande

Gloppen kommune har tilbod om matombringing til personar som på grunn av alder, sjukdom eller andre årsaker må ha assistanse til å tilbrede mat

Kva tilbyr vi?

Middag med dessert frå Gloppen komunale kjøken. Middagane er varierte og næringsrikt samansett

Kven kan søke om tenesta?

Heimebuande som ikkje kan lage middag sjølv.

Kva kostar det?

Gå til prisoversikt

Slik søkjer du

Du nyttar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Skriv du kva du treng hjelp til i søknaden.

Gå til søknadskjema helse og omsorgstenester

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Sakshandsamar helse
Sakshandsamar E-post Telefon
Anita Lothe E-post til Anita 94 16 85 63
Ane Merete Austrheim E-post til Ane 99 09 94 95