PP-tenesta i Gloppen

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0-16 år med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skule. 

Kva gjer PP-tenesta?

  • Pedagogisk-psykologisk utgreiing  
  • Vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  • Vurdering av behov for spesialundervisning i grunnskulen
  • Individuell oppfølging av barn og unge
  • Rådgjeving til foreldre/føresette
  • Samarbeid med barnehagar og skular
  • Deltaking i tverrfagleg samarbeid på individ- og systemnivå

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer. 

Vil du ha ei rask innføring i kva spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er, kva ord og uttrykk tyder og kva du kan forvente av hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp - til deg som er forelder (0-6 år) 

Spesialundervisning - til deg som er forelder (6-16 år)

Korleis får vi hjelp frå PPT?

For barn og unge som går i barnehage eller skule, ynskjer vi primært tilvising gjennom barnehage og skule. Helsestasjonen kan tilvise barn som ikkje har byrja i barnehage.

Foreldre og elevar kan også sjølv ta kontakt med tenesta for informasjon.

Kontaktinformasjon PPT

  • Telefon: 57 88 38 00  til servicetorget som vil setje deg over til oss 
  • Besøksadresse: Grandavegen 12, 2. etasje i Grandane senter 
  • Postadresse: Gloppen kommune v/ PPT , Grandavegen 9. 6823 Sandane 

Lovverk

Barnehagelova, kapittel 6 

Opplæringslova

Skjema - til barnehagane

Tilvisingsskjema til PPT (DOCX, 49 kB)  

Pedagogisk rapport (DOCX, 40 kB)