Barnehagetilbodet i Gloppen

Gloppen kommune er stor i utstrekning, og det er ei utfordring å lage tilbod som alle opplever som tilfredsstillande med tanke på reiseavstand.

Vi har i dag eit samspel mellom kommunal og privat barnehagedrift i kommunen vår. Totalt har vi i drift 8 barnehagar i Gloppen kommune. 3 av desse vert drivne av kommunen sjølv, medan dei 5 andre er private. 

Føremål

Barnehagevedtektene for Gloppen kommune seier at dei kommunale barnehagane i Gloppen skal drivast med det formålet og innhaldet som følgjer av §§ 1 og 2 i barnehagelova. Dei private barnehagane har ulike variantar med liknande innhald som denne.

Sjå på kartet kvar dei ulike barnehagane i Gloppen er plassert.


Maren E. Vereide