Barnehagar i Gloppen

Gloppen kommune er stor i utstrekning, og det er ei utfordring å lage tilbod som alle opplever som tilfredsstillande med tanke på reiseavstand.

Vi har tre kommunale og fem private barnehagar i Gloppen.
Barnehagane samarbeider om felles opptak.

Ansvar barnehagar ligg under kommunalsjef oppvekst.

 Kommunale barnehagar

Mona Barnehage

Styrar: Else Lundestad Bakkelid  

E-post til styrar: else.lundestad.bakkelid@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Styrar: 97 09 51 23

Breim barnehage

Styrar: Anette Støyva

Epost til styrar: anette.stoyva@gloppen.kommune.no

Viktige telefonnummer

Styrar: 46 87 35 68

Assisterande styrar: 90 80 67 44

Hyen barnehage

Styrar: Anne Kristin Eimhjellen (rektor Hyen skule)

E-post til styrar: anne.kristin.eimhjellen@gloppen.kommune.no

Vktige telefonnummer

Administrasjon: 40 03 37 82

Styrar/rektor: 92 40 76 55

Private barnehagar

Austrheim barnehage

Bakkeligrenda barnehage

Nygård barnehage

Rygg barnehage

Nordstranda barnehage 

Prisar

Gå til informasjon om prisar for barnehageplass

Vedtekter

Gå til vedtekter for kommunale barnehagar

Dei private barnehagane har eigne vedtekter - gå til den enkelte barnehage og søk deg fram til vedtektene der