Informasjon om variabel møtegodtgjersle og utgiftsdekning

For å krevje tapt arbeidsforteneste, møtegodtgjerdsle, refusjon for køyring eller andre utgifter, må du lage ei reiserekning i Visma Expense

Ny brukar?

Dersom du ikkje tidlegare har brukt Visma Expense, ta fyrst kontakt med lønnsavdelinga for å få oppretta brukar.

Deretter kan du fylgje denne veiledninga: Velkommen til Vimsa.net (PDF, 240 kB)

Har brukar men....

Gløymt passord -  sjå veiledning (PDF, 291 kB)

Hugsar du ikkje kva mailadresse som var brukt - ta kontakt med lønnsavdelinga

Viktig å vite

For alle krav du sender inn må du fylle ut formål - det vil seie kva møte/konferanse utgiftene gjeld for

 • utgifter skal dokumenterast med bilag
 • Satsen for tapt arbeidsforteneste er i 2024:  kr 249,44 pr time, inkl feriepengar
  • Vel utleggstype: "folkevalde tapt arbeidsf. ulegitimert pr time" - og fyll inn tal timar. 
 • Maks sats pr møtedag er 2493,- inkl feriepengar
  • Vel utleggstype «folkevalde tapt arbeidsf. maks pr møtedag», legg inn tal dagar.
 • Dersom du kan dokumentere at tapet er vesentlig større enn 249,44 pr time, får du dekka reell sats, men maks 2493,- pr dag. 
  • Vel utleggstype «folkevalde tapt arbeidsf. legitimert pr time». Legg inn totalt beløp (inkl. feriepengar). I formål skriv kor mange timar og kva møte det gjeld.
  • Dokumentasjon (lønnsslipp el.l.) for høgare sats skal sendast til lønnsavdelinga

Meir informasjon

Detaljert veiledning for Visma Expense finn du her (PDF, 358 kB)

Kontaktperson

Har du spørsmål? - din kontaktperson i lønnsavdelinga er 

Oddny Vereide
Telefon:  48 23 48 42
Send e-post