Turistinformasjon/ Tourist information

Gloppen kommune ligg ved Nordfjorden i Sogn og Fjordane og har om lag 5.800 innbyggjarar, med Sandane som kommunesenter. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, og vi har gode forbindelsar til resten av fylket og landet.

Vi har flott natur og det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt miljø innan musikk, idrett og kultur. 

Meir informasjon / More information:

Visit Gloppen

Turistkart / Touristmap Gloppen

Nordfjord Aktiv

Nordfjord.no

Gloppen 360 view

Sandane gjestebrygge / guest dock

Kulturminneplan for Gloppen