Velkomen til Gloppen kommune

VIL DU VERE MED Å PÅVERKE?

Gloppen kommune vil legge til rette for medverknad og samskaping gjennom gode medverknadsprosessar med innbyggarar, næringsliv og lag/organisasjonar.

 

Delta på arrangement der det vert lagt til rette for at du som innbyggar kan seie di meining i ei tidleg fase. Følg med på planar og prosjekt som er under arbeid.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED FIRE NYE ENKELTOMRÅDER

HØYRING: fire nye enkeltområder som tidlegare ikkje har vore på høyring.

Desse ligg no ute, og fristen for innspel er 6. april

Gå til meir informasjon

Til toppen