Slamtøming

Slamtøming i Gloppen kommune blir utført av Norva24 Miljøservice.
NoMil administrerer og fakturerar slamgebyret.

Norva24 har faste ruter for tøming av slamavskiljarar og du vil få beskjed på SMS i god tid før dei kjem.

Her kan du sjekke tanken din, og få oversikt over når tid den sist var tømd

Gå til Mintank.no

Kva kostar det?

Gå til nomil.no for gebyroversikt

Har du behov for ekstratøming?

Treng du ekstratøming kontakt Norva24, tlf. 57 87 46 66  vakttelefon 90 87 51 11
e-post: stryn@norva24.no

Ekstratøming må betalast av eigar av slamavskiljar og blir fakturert direkte frå tømeselskapet.