Samanslåing av eigedomar

Dersom du eig to eller fleire eigedomar som grenser mot kvarande, kan du sende inn krav om å få dei samanslått til éin eigedom med eitt gards- og bruksnummer.