Påvising av eigedomsgrenser (koordinatfesta)

Dersom grensemerke for ei tidigare oppmålt og koordinatfesta grense er borte, kan du rekvirere grensepåvising. Føresetnaden er nyare målebrev eller matrikkelbrev på eigedomen eller den tilstøytande eigedom.