Tilrettelegging av bustad - bustadrådgjeving

Når ein person har behov for å tilrettelegge bustaden sin med kombinasjon av hjelpemiddel og ombygging kan ein ta kontakt med bustadrådgjevingsgruppa for å få råd og vegleiing.

Kva kan vi hjelpe deg med?

Bustadrådgjevingsgruppa er ei tverrfagleg rådgjevningsgruppe for dei som treng å tilrettelegge bustaden sin i høve nybygg, ombygging, utredning i høve rampe, heis eller andre bygningsmessige endringar.

Du kan få råd om universell utforming, spesiell tilpassing, tekniske løysingar og økonomisk vegleiing i høve tilskuddordningar  og lån ein kan søkje gjennom Husbanken. I nokre saker har ein også samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen. 

Den tverrfaglege rådgjevingsgruppa består av:

Bustadkonsulent, Ergoterapeut, Teknisk avdeling, Servicetorget og NAV.

Ta kontakt

Ring Servicetorget og be om å få snakke med bustadrådgjevingsgruppa, telefon 57 88 38 00