Sande

På sørsida av Gloppefjorden er det ledige kommunale tomter i bustadfeltet på Sande. 
Feltet ligg ca 8 km frå Sandane i retning Hyen. Tomtene har flott utsikt mot Gloppefjorden og Sandane.

Desse tomtene er ledige, prisjustert i 2024: 

- Nr 11, 1.160 m2, kr 113 718,-
- Nr 19, 1.071 m2, kr 113 718,-
- Nr 21, 1.259 m2, kr 80 660-
- Nr 22, 1.507 m2, kr 83 153,-

Kart over tomtane finn du her (PDF, 798 kB)

I tillegg til sjølve tomteprisen nedanfor, kjem desse gebyra:

- tilkoplingsgebyr for vatn
- tilboblingsgebyr for avløp
- oppmåling
- tinglysing av målebrev
Desse prisane vert justert årleg, sjå oppdaterte prisar her

Ved utskriving av skøyte på tomta, utgjer avgiftsgrunnlaget grunnprisen på tomta i tillegg til utgifter til veg, vatn og kloakk (jmf. Rundskriv nr. 12/2015 S frå Toll og Avgiftsdirektoratet).

For kommunale tomter i Gloppen er avgiftsgrunnlaget identisk med salsprisen fordi tomtene blir selt utan forteneste. Når skøytet skal tinglysast av Statens kartverk må du betale 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget pluss kr 585,- i tinglysingsgebyr for papirbasert innsending og kr 540,- for elektronisk innsending.

Interessert? 

Ta kontakt med næringssjefen - telefon 480 40 825.