Reed Bustadfelt - Hetlebakkane

Reed bustadfelt ligg i Heltebakkane like ovanfor Reed sentrum.

Bustadfeltet ligg i sørhelling med gode soltilhøve heile året, og med flott utsikt over delar av Breimsbygda, Breimsvatnet og fjella rundt. 

Bustadfeltet har 17 einebustadtomter som varierer i storleik frå knapt 700 m2 til i overkant av 900 m2. Her er også eit område på 2700 m2 avsett til konsentrert utbygging. 

Sjå film frå området!

Desse tomtane er ledige, prisjustert i 2024: 

nr 2  790 m2  722 433,-,-
nr 3  740 m2  696 632,-
nr 6  670 m2  670 831,-
nr 7  730 m2  683 731,-
nr 9  850 m2  825 638,- 
nr 13  690 m2  709 532-
nr 15  830 m2  786 936,-
nr 16  900 m2  799 836,-

Kart over tomtane finn du her (PDF, 813 kB)

I tillegg til sjølve tomteprisen nedanfor, kjem desse gebyra:

- tilkoplingsgebyr for vatn
- tilboblingsgebyr for avløp
- oppmåling
- tinglysing av målebrev
Desse prisane vert justert årleg, sjå oppdaterte prisar her

Ved utskriving av skøyte på tomta, utgjer avgiftsgrunnlaget grunnprisen på tomta i tillegg til utgifter til veg, vatn og kloakk (jmf. Rundskriv nr. 12/2015 S frå Toll og Avgiftsdirektoratet).

For kommunale tomter i Gloppen er avgiftsgrunnlaget identisk med salsprisen fordi tomtene blir selt utan forteneste. Når skøytet skal tinglysast av Statens kartverk må du betale 2,5 % dokumentavgift av avgiftsgrunnlaget pluss kr 585,- i tinglysingsgebyr for papirbasert innsending og kr 540,- for elektronisk innsending.

Intressert?

Ta kontakt med næringssjefen - telefon 480 40 825.