Brannvesenet i Gloppen

Varsle brann - ring 110

Brannberedskap

Vi har tre brannstasjonar i Gloppen og Gloppen Brann og Redning er orgainsert som detidsbrannvesen.

Brannvesenet er også innsatspersonell ved andre ulykker enn brann, som trafikkuhell, akutt forureining, redningsaksjonar o.l.

 

Byrkjelo

10 brannkonstablar

2 brannbilar

Hyen

10 brannkonstablar

1 brannbilar

1 brann/redningsbil

Sandane

20 brannkonstablar 

2 brannbilar 

1 redningsbil 

1 tankbil.

Vakttelefon

Dersom du treng å kontakte brannvesenet i Gloppen i andre samanhengar enn å varsle om brann,dette kan vere

  • varsel om mindre akutte hendingar 
  • løyve til bålbrenning om sommaren (15 april - 15 september).

Ring vakttelefonen 91 38 52 22

Førebyggjande brannvern 

Brannvesenet utfører kontroll og tilsyn i bygningar som er underlagt spesielt brannsyn etter brannlova § 13. Brannteknisk byggjesaksbehandling blir utført av teknisk kontor. 

Kontaktinformasjon

Brann- og beredskapssjef Kjell Aske, tlf 41 58 76 54.
Varabrannsjef Arne Mykland, tlf 97 99 10 53.