Eigenberedskap

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom straum og vatn plutseleg vert borte?

Kva bør du alltid ha i heimen?

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) anbefaler at alle husstandar i Noreg tek nokre enkle grep for å betre sin eigenberedskap. Dei har utarbeidd konkrete råd for alle innbyggjarar . Her finn du blant anna forslag til eit beredskapslager for å klara seg heime i minst tre døgn (72 timar).

Gå til nettsida sikkerhverdag.no

Jodtablettar ved atomhendingar

Gå til informasjon om jodtablettar i eigenberedskapen