Bålbrenning og open eld

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjere opp eld nær skog og i all anna utmark utan løyve frå kommunen. 

Med henvisning til regelverket må vi påpeike at det «å gjere opp eld» omfatter mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel bruk av eingongsgrillar og andre bål- og peisinnretningar. Oppsending av såkalte skylanterner og handtering av brannfarlig avfall er også omfatta av begrepet. 

Lokal brannforskrift - om hageavfall i tettbygde strøk

I tillegg har Gloppen kommune ei lokal brannforskrift der det heiter at "innanfor innanfor tettbygd strøk ikkje er tillate å brenne hageavfall".

Nomil har ei rimeleg ordning der ein kan levere slikt avfall. 

Reglar for bålbrenning

Reglane for bålbrenning er styrt av "Forskrift om brannforebygging" frå 1. jan 2016.

Kontaktinformasjon

Brann- og beredskapssjef Kjell Aske, tlf 41 58 76 54.
Varabrannsjef Arne Mykland, tlf 97 99 10 53