Serviceskyss

Serviceskyss er eit transporttilbod som alle kan nytte.

Slik fungerer skyssen 

Skyssen er organisert i faste ruter og brukarane må bestille skyss dagen før innan kl 20.00 slik at drosjeeigar veit kvar han skal køyre og kor stor bil han vil trenge. Skyssen kostar deg ein eigenandel på 30 kroner kvar veg.

Informasjon om skyssen i Gloppen

Sjå ruter for serviceskyss

Har du spørsmål, kontakt servicetorget , tlf 57 88 38 00