Hukommelseteamet Gloppen

Dette er ei tverrfaglag gruppe på minst to personar med helsefagleg høgskuleutdanning, omfattande praksis i og erfaring med, og særskilt interesse for fagfeltet demens.

Her skal det komme informasjon om hukommelseteamet, og kva vi kan bidra med

Men fram til det er på plass, må du sjølvsagt berre ta kontakt med oss, så hjelper vi deg! - ring Servicetorget  57 88 38 00

Kontakt info - Gloppen kommune

Bruk gjerne tilbakemeldingsknappen under her for å fortelje oss kva du leita etter, og ikkje fann.